Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret på stasjonene Nedstrand (øverst) og Ytre Årdalsfjord (nederst).
Figur file_html_54273d33f6487aa4.png