Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 47. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret på stasjonene Talvik (øverst), Skillefjord og Handelsbukt (nederst).
Figur file_html_68e1bcc6a35bcc6e.png