Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 30. Områder for overvåking i produksjonsområde 7. Rød sirkel angir posisjon for undersøkelser med ruser og garn og grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_93ef7ed300a1792c.jpg