Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 50. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret/sjørøye på stasjonene Tana (øverst) og Jarfjord (nederst).
Figur file_html_f4474626a46a7b17.png