Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Observert årsnedbør fra Rosendal (eklima.met.no). Merk at for 2020 er bare tidsrommet fram til slutten av august inkludert.
Screenshot 2020-12-15 at 19.07.43.png