Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Skall-lengden til krabbene som tok seg inn - eller ikke tok seg inni  teinene med 50 cm seildukspanel. Boksplottet viser: median (horisontal linje inne i boksen) 50% av observasjonene er mindre en dette; Øvre og nedre kvartil (øvre og nedre strek i boksen) henholdsvis 75% og 25% av observasjonene er lavere en disse; vertikal linje viser grensen for laveste og høyeste observasjon; prikkene viser alle enkelt observasonene.  Figuren er  hentet fra Kenneth Arnesen sin MSc thesis, UiB 2021.
Fig 3 KK rapport.jpeg