Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Krabbenes bruk av notpanelet mellom kalvene. Antall krabber fordelt på størrelse og hvor mange av disse  som kom seg inn (a) eller som ikke kom seg inn (b).  Blått markere de som brukte notlinet, rødt de som ikke brukte notlinet mellom kalvene. Figur hentet fra Kenneth Arnesen sin MSc thesis, UiB 2021.
Fig 6 KK rapport.jpeg