Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Sansynligheten for at en krabbe tar seg inn nedre kammer som resultat av skall-lengde (CL). Konfidensintervall på 95% er markert med grått. Prikker markerer antall krabber observer, hvor 1= tar seg ned og 0=tar seg ikke ned. N=73, hvor 58 tok seg ned og 15 ikke tok seg ned. Figur hentet fra Kenneth Arnesen sin MSc thesis, UiB 2021.
Fig 7 KK rapport.jpeg