Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 8. Felt oppsett. De to teinetypene (to-kammer teine og teine med 50 cm seildukspanel ble testet i kommparative fiske forsøk med kontroll teiner ved to ulike posisjoner (b) i Porsangerfjorden i Finmark (a). Teinene ble satt parvis kontroll eksperimentell (b) i lenker på 10 eller 6 teiner.
Fig 8 KK rapport.jpeg