Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1.2. Område for Olgebassenget hvor Havforskningsinstituttet fraråder seismikk fordi det er viktige beiteområder for bardehvaler (Sivle et al. 2020). Seismikk i frarådes i angitt periode. Gyldighetsperioden for det markerte området er 1.juli til 30.november.
Figur file_html_1314bf11fb1dbddd.jpg