Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.11. a) Midlere dybde på det atlantiske laget (saltholdighet>35). Middel b) temperatur og c) saltholdighet i 300 m dyp. Dataene er middel for mai måned (1995-2019).
3.11.png