Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.12 Dagnummer for etablering av våroppblomstringen i de nordiske hav (dagen klorofyll overstiger 0.6 mg m-3, Siegel mfl. 2002). Basert på tidsserier av gjennomsnittlig konsentrasjon av klorofyll fra satellitt i tidsrommet 2003-2019.
4.12.png