Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.2 Plasser i Norskehavet hvor det er blitt målt sedimentasjon av organisk materiale til bunn. Kart publisert i von Bodungen mfl. 1995 (venstre), Wassmann mfl. 1991 (mitt) og Drits et al. 2020 (høyre).
Screen Shot 2021-09-26 at 21.19.42.png