Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.9 Venstre: posisjonene til mikrostrukturprofiler over Mohnsryggen. Høyre: profiler av dissipasjon ved (a) SM1 og (b) SM3.
Screen Shot 2021-09-29 at 12.20.29.png