Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3 Middel overflatestrøm for vinter (desember-april, venstre figur) og sommer (juni-oktober, høyre figur) fra satellittdata (havnivå) 2010-2020. Røde vektorer er hastighet større enn 10 cm/s.
Screen Shot 2021-10-01 at 13.14.38.png