Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.2 Kart over stasjoner (blå prikker) presentert i GLODAPv2 (Olsen mfl. 2016), de snitt som prøvetas av HI (røde strekene): Svinøy-NV (Sv) og Gimsøy-NV (Gi) og Stasjon M (M, stjerne, NORCE) som del av havforsuringsovervåkingen, og snittet i Framstredet mellom Grønland og Svalbard som prøvetas av HI og NPI som del av Flaggskipet havforsuring i FRAM (oransje strekk).
Screen Shot 2021-10-02 at 10.54.43.png