Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.3 Utvalgte planktonovervåkningssnitt og stasjoner. Grått felt angir utredningsområdet. Se teksten for beskrivelse av ulike prøvetyper, innsamlingsredskap og dyp, samt hvorvidt det eksisterer taksonomisk informasjon og/eller biomassedata.
Screen Shot 2021-10-03 at 13.08.23.png