Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.6 Årsvariasjon av klorofyll øst for Jan Mayen, som ukentlige gjennomsnitt for tidsperioden 2003 til 2019. Vertikale markeringer viser standardavvik.  Data fra NASA sin satellitt MODISaqua.
Screen Shot 2021-10-03 at 13.12.50.png