Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.7 Planteplankton nord for Jan Mayen i mai, celler per milliliter (NaN står for ikke registrert). Grønt polygon viser utredningsområdet, og svarte sirkler viser posisjoner hvor det ble tatt prøver av planteplankton. Tallkollonnene viser telletall av hovedgrupper. Fra øverst: 1. Bacillariophyceae (Kiselalger); 2 Dinophyceae (dinoflagellater). 3 Prymniophycetes (svepeflagellater). 4. Phaeocystis pouchetii (en koloniformende svepeflagellat). 5 Monader. 6 Chryptophyceae (svelgflagellater). 7 Salpingoeca spp. (diverse heterotrofe krageflagellater). 8 Uidentifiserte flagellater.
Screen Shot 2021-10-03 at 13.13.51.png