Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.9 Distribusjon av biomasse som mm3liter-1 i juni 1954. Skalaen 0,1; 0,5; 1,5 mm3 liter-1 tilsvarer 0,9; 2,6; 5,3 mg Chl m-3 (i figur 4.5 brukes logaritmer av klorofyllverdien, da er tilsvarende skala -0,05; 0,41; 0,72). Figuren er hentet fra Paasche (1960).
Screen Shot 2021-10-03 at 13.28.32.png