Gå til hovedinnhold

Figur

Fig. 6.9 Modellert bestandsutvikling og estimater for ungeproduksjon for (a) Vestisbestanden av klappmyss og (b) Vestisbestanden av grønlandssel over periodioden 1946-2019 baseret på ICES (2019) og data fra http://www.mosj.no/no/fauna/hav/klappmyss.html and http://www.mosj.no/no/fauna/hav/gronlandssel-bestand.html. Estimater er vist med 95% konfidensintervaller. 
Screen Shot 2021-10-03 at 17.24.37.png