Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.17 Vertikal fordeling av biomasse (tørrvekt, g m-3) av pilormer fra Norskehavet, punkter angir tørrvekt per kubikkmeter (svart er data fra natt, grå er data fra dagtid), stiplede linjer angir kumulativ andel av populasjon mot dyp. Figuren er basert på gjennomsnittlige biomassetettheter per dybdeintervall i tilgjengelige prøver tatt med 1 m2 MOCNESS planktontrål.
Screen Shot 2021-10-03 at 23.14.52.png