Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.21 Vertikal fordeling av amfipod-biomasse (tørrvekt, g m-3) i MOCNESS prøver fra Norskehavet. Data basert på aritmetisk gjennomsnitt. Svarte punkter og linjer er data fra natt, grå er data fra dagtid, stiplede linjer angir kumulativ andel av populasjon mot dyp.
Screen Shot 2021-10-03 at 23.31.32.png