Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.22 Vertikal fordeling av krill-biomasse (tørrvekt, g m-3) i MOCNESS prøver fra Norskehavet. Punkter angir tørrvekt per kubikkmeter (svart er data fra natt, grå er data fra dagtid), stiplede linjer angir kumulativ andel av populasjon mot dyp.
Screen Shot 2021-10-03 at 23.37.56.png