Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7.1 Hovedprosesser som knytter sammen pelagialen med bunn og omvendt, så kalt bentisk-pelagisk kobling.
Screen Shot 2021-10-03 at 23.52.13.png