Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.5 Utvikling av middel år verdier av pH i de øvre 200 m mellom 1985 til 2019 og viser en tydelig synkende pH trend. Kilde: NORCE/Miljøstatus
Screen Shot 2021-10-04 at 13.02.59.png