Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.19 Vertikalfordeling av planktonbiomasse (gjennomsnittlig tørrvekt i g per m3) for størrelsesfraksjonen mellom 1 og 2 mm, sorte punkter og heltrukne linjer er vinterdata, grå punkter og linje er sommerdata. Stiplede linjer viser kumulativ andel av total. Figuren er basert på gjennomsnittlige biomassetettheter per dybdeintervall i tilgjengelige prøver fra 1 m2 tatt med MOCNESS planktontrål i Norskehavet
Screen Shot 2021-10-04 at 13.46.31.png