Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.20 Vertikalfordeling av biomasse av plankton, for plankton større enn 2 mm. Figuren viser vertikalfordeling av biomasse (gjennomsnittlig tørrvekt i g per m3) av plankton større enn 2 mm, sorte punkter og heltrukne linjer er vinterdata, grå punkter og linje er sommerdata. Stiplede linjer viser kumulativ andel av total, for denne størrelsesfraksjonen finnes for eksempel ~40 % av total biomasse fra 500 m og dypere, uansett sesong. Basert på gjennomsnittlige biomassetettheter per dybdeintervall i prøver fra 1 m2 MOCNESS planktontrål i Norskehavet.
Screen Shot 2021-10-04 at 13.47.56.png