Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.5 Vinter (venstre) og sommer (høyre) strømmer i dyphavet (1000 m dyp). Røde piler er hastighet større enn 5 cm/s.
Screen Shot 2021-10-05 at 21.24.49.png