Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.4 Fordeling av a) finnhvaler og b) knølhvaler under Havforskningsinstituttets sommertelletokter i perioden 2014–2018. Blå områder viser havis. Fra Leonard og Øien 2020b
Sjø 4.png