Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.6 Fordeling av a) spermhvaler og b) spekkhoggere under telletokter i perioden 2014–2018. Blå områder viser havis. Fra Leonard og Øien (2020b)
Sjø 6.png