Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.5 Konsentrasjon av klorofyll på tidspunktet våroppblomstringen kollapset. Undersøkelsesområdet er vist i sort, den arktiske fronten er vist i magenta. Skala for klorofyll er i briggske logaritmer: log10 (mg Chla m-3).
Ta.png