Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Vertikalprofil av observert strøm [m/s] langs fjordaksen fra målerrigg HfjE midt i Hardangerfjorden for tidsperioden desember 2020 til august 2021. Positive verdier er strøm inn fjorden.
fig13_Vlangs_HfjE_2021.png