Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Tidsserie av langsgående strøm i 10 m dyp fra posisjonen HfjE midt i Hardangerfjorden for mai-august 2021. Blå linje viser observert strøm og rød linje simulerte verdier fra NorKyst800.
fig15_HfjE_VL_10m.png