Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16. Vertikalprofil av simulert strøm [m/s] langs fjordaksen fra en posisjon nær Oppedal i Sognefjorden for 2021. Positive verdier er strøm inn fjorden.
fig16_Vlangs_Sfj_NK800_2021.png