Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Estimert smoltdødelighet 2012-2021 for elvene i produksjonsområde 2. Grønn sirkel indikerer < 10%, gul sirkel 10-20% og rød sirkel > 30% estimert dødelighet for smolt utvandret på normal tid. Kantfargen indikerer usikkerhet basert på endringer i utvandringsforløp og laksens toleransegrenser for lus. Se tekst for forklaring.
Figur file_html_8acfb624926212d0.png