Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17 . Nivåer av dekloran pluss (DP) i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_8f74c1f20c24ab14.png