Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16 . Nivåer av 4-nonylfenol i overflatesedimenter (0–1 cm). Stasjonsnumrene for prøvetakingslokalitetene omtalt i denne rapporten er vist på kart i figur 2.
Figur file_html_ba7f727c46f0003e.png