Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 75. Plassering av fokusområde ( © Kartverket ). Skravert felt på fjorden er området som er vernet som nasjonal laksefjord, og de oransje strekene og skraveringen viser lakseførende strekning i sentrale vassdrag.
75.png