Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 50. Modellert tetthet av lakseluskopepoditter langs Norskekysten i uke 18, 21, 24 og 27 i 2021. Grønn farge angir lav tetthet og blå farge angir høyere tetthet.
Screenshot 2021-12-13 at 12.57.44.png