Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 46. Antall lakselus (A), relativt antall lus (antall lus/gram kroppsvekt) (B) og antall lakselus fordelt på fastsittende og bevegelige stadier (C) fra sjøørret på stasjonene Talvik (venstre) og Handelsbukt (høyre).
Figur file_html_1d271509d07ae13f.png