Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 59. Antall individer detektert i antennene i Oselva per uke. Stiplet linjen indikerer estimert tidspunkt for 50% smoltutvandring i Oselva.
Figur file_html_271ceb36f4aa7c0c.png