Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 42. Område for overvåking i PO 11. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelse med ruse og garn. Grønne områder viser nasjonale laksefjorder.
Figur file_html_562108ddb480404c.png