Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 39. Områder for overvåking i produksjonsområde 10. Røde sirkler angir posisjoner for undersøkelser med ruser og garn. Grønt områder viser nasjonal laksefjord.
Figur file_html_71baa871557d18fe.png