Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Antall lakselus (A) og relativt antall lus (B) på trålfanget postsmolt laks fra ytre Sognefjorden i uke 19-21.Fangstene i uke 22 og 23 er for lave til å illustreres i figuren
Figur file_html_9622852e9f79338c.png