Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 56. Kumulativt antall fisk detektert i antenna på vei ut av Oselva (basert på første deteksjon for individene; rød linje) og estimert tidspunkt for 25%, 50% og 75% akkumulert utvandring (stiplete linjer).
Figur file_html_d877d104fa6e5eb2.png