Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Elvelaboratoriet i Guddalselva har bidrege til ei lang rekkje forskingsprosjekt på genetikk og økologi hos laks og aure, oppsummert våren 2017: A summary of 20 years (1998-2017) of scientific work on genetics and survival in anadromous brown trout (Salmo trutta L) and Atlantic salmon (S. salar L) in the river, Guddalselva, western Norway.
Figur 1 Oversiktsbilde.jpg