Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Miljødirektoratet sitt nasjonale måleprogram for vasskvalitet viser at Guddalselva har god vasskvalitet, med ein stabil og god pH.
Figur 2 pH.jpg