Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Smoltutvandring for laks og sjøaure i Guddalselva 2021, med vassføring og temperatur. 
Figur 3 Smolt.jpg