Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Kumulativ smoltutvandring for laks og sjøaure i Guddalselva 2021.
Figur 4 Kumulativ smolt.jpg